Pelantikan Ketua Pusat Pengajian FSKM 2020 – Dr. Siti Zulaiha Ahmad

Dr. Siti Zulaiha Ahmad telah dilantik sebagai Ketua Pusat Pengajian FSKM UiTM Cawangan Perlis yang baharu menggantikan Dr Rizauddin bin Saian mulai 1 Mac 2020. FSKM mengucapkan selamat bertugas kepada Dr. Siti Zulaiha Ahmad.

Selain daripada itu, FSKM UiTM Cawangan Perlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan ke atas khidmat bakti Dr Rizauddin bin Saian sebagai Ketua Pusat Pengajian FSKM.