Taklimat Research Interest Group (Rig) – Way Forward in Research and Publication

FSKM telah menganjurkan sebuah taklimat RIG dengan kerjasama PJIM&A secara atas talian pada 19 Jun 2020 jam 3 petang. Taklimat telah disampaikan oleh GS. Dr. Nurul Ain Mohd Zaki, Koordinator Penyelidikan, Penerbitan dan Kecemerlangan, Bahagian PJIM&A, UiTM Cawangan Perlis. Taklimat ini dianjurkan bagi mencapai objektif-objektif berikut: memberi pendedahan tatacara penubuhan RIG, memberi tunjukcara bagaimana RIG boleh membantu melonjakkan peluang-peluang penyelidikan berprofil tinggi, memberi penerangan bagaimana RIG boleh dimanfaatkan bagi tujuan menghasilkan penerbitan berindeks dan berkualiti, serta melahirkan budaya kerja penyelidikan berpasukan dan berteraskan minat dalam kalangan pensyarah. Taklimat diakhiri dengan perkongsian pengalaman oleh Prof Madya Ts. Dr Shukor Sanim Mohd Fauzi, Timbalan Rektor Penyelidikan, Jaringan Industri, Komuniti, Alumni dan Keusahawanan dan juga Dr. Zuliahani Ahmad daripada FSG.