[CS248] Pembentangan Poster Projek Tahun Akhir Julai 2017

Pembentangan poster projek tahun akhir (FYP) untuk pelajar Bachelor of Science (Hons) Management Mathematics (CS248) telah dijalankan pada pagi 24 Julai 2017 di Kompleks STAR, UiTM Cawangan Perlis. Aktiviti ini ialah keperluan kursus MSP660 bagi pelajar tahun akhir CS248 dan telah dikendalikan oleh Puan Balkiah Mokhtar, pensyarah penyelaras MSP660 bagi program CS248. Seramai 102 orang pelajar telah menyertai aktiviti ini.

More Pictures