Webinar “Fuzzy Multi-Criteria Decision Making”

FSKM telah menganjurkan sebuah webinar pada 23/11/2021 secara atas talian bertajuk “Fuzzy Multi-Criteria Decision Making”.

Webinar ini diadakan untuk memberi pengenalan mengenai Fuzzy Multi-Criteria Decision Making. ‘Fuzzy Multi-Criteria Decision Making’ (MCDM) merupakan suatu model Matematik dalam bidang sains pembuatan keputusan. Ia digunakan untuk membuat penilaian terhadap alternatif yang melibatkan lebih daripada satu kriteria. Model ini mengambil kira kesamaran dan ketidakpastian dalam pemikiran dan perasaan manusia. Fuzzy MCDM telah digunakan dalam banyak bidang penyelidikan.

Ceramah telah disampaikan oleh Encik Mohd Fazril Izhar Mohd Idris, pensyarah kanan Fakulti Sains Komputer dan Matematik, UiTM Cawangan Perlis. Webinar ini telah dihadiri oleh 100 orang peserta yang terdiri daripada pelajar dan pensyarah UiTM.