Bengkel Asas SPSS

FSKM telah menganjurkan Bengkel Asas SPSS secara atas talian pada bulan April 2021. Seramai 104 orang peserta telah menyertai bengkel ini. Bengkel ini adalah pengenalan dan persedian untuk menggunakan perisian SPSS untuk memprocess dan menganalisa data-data. bengkel ini telah dihadiri oleh pelajar prasiswazah, pelajar pascasiswazah, ahli penyelidik dan pensyarah. Bengkel ini dibahagikan kepada tiga siri iaitu siri 1, siri 2 dan siri 3, dan telah dijalankan pada 9/4/2021, 16/4/2021 dan 23/4/2021. Dua penceramah mengendalikan setiap siri:
Siri 1: Puan Norwaziah Mahmud dan Puan Nuridawati Baharom
Siri 2: Prof Madya Rohana Alias dan Puan Siti Nor Nadrah Muhamad
Siri 3: Puan Balkiah Moktar dan Puan Nor Azriani Mohamad Nor.