Dana Pembudayaan Penyelidikan Dalaman (DPPD) UiTM Cawangan Perlis 2021

Tahniah kepada pensyarah FSKM UiTM Cawangan Perlis, Encik Mohammad Hafiz Ismail dan Encik Ray Adderley Jm. Ginning, kerana telah dianugerahkan Dana Pembudayaan Penyelidikan Dalaman (DPPD) UiTM Cawangan Perlis.