Bengkel Menggubal Soalan, Skema Pemarkahan & Penilaian Secara Atas Talian

Jabatan Sains Matematik dan Statistik, FSKM telah menganjurkan Bengkel Menggubal Soalan, Skema Pemarkahan & Penilaian Secara Atas Talian di Makmal Komputer PDJH 1 pada hari Jumaat, 1 Januari 2021. Bengkel ini telah dihadiri oleh para pensyarah daripada Jabatan Sains Matematik dan Statistik.

Objektif bengkel ini ialah untuk memberi pendedahan kepada para pensyarah berkenaan kaedah peniiaian secara atas talian. Persembahan telah didahului oleh Puan Jasmani Bidin dan Puan Noorsham Mansor untuk sesi 1 dengan tajuk “Teknik Menggubal Soalan” dan diikuti dengan pembentangan sesi kedua oleh Puan Zurina Kasim dengan tajuk “Skema Pemarkahan”. Pada sebelah petang, pembentangan telah dibuat oleh Dr Rizaudin Saian dengan tajuk “Penilaian Secara Atas Talian”.

Semoga bengkel ini dapat meningkatkan kebersanan dan kecekapan penilaian semasa bencana Covid-19.

rizauddin