SULAM: Webinar Alam Siber – Mengancam Atau Terancam

FSKM telah menganjurkan sebuah webinar bertajuk “SULAM: Webinar Alam Siber – Mengancam Atau Terancam” pada 6 November 2020. Program adalah sebahagian daripada Projek SULAM (Service Learning Malaysia – University For Society) di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang berkonsepkan khidmat masyarakat. Ucapan aluan telah diberikan oleh Timbalan Rektor Akademik, Prof Ts Dr Mohd Azlan Mohd Ishak. Peserta program ini terdiri daripada 110 orang pelajar yang mengambil kursus ICT652 dan ITS610. Pensyarah yang mengajar ialah Dr Aznoora Osman, Dr Nadia Abdul Wahab dan TS Noorfaizalfarid Mohd Noor. Matlamat program ini ialah untuk memberi kesedaran kepada para pelajar dan peserta mengenai isu, etika dan moral di dalam menjadikan kemudahan ICT dalam kehidupan seharian.