The First International Webinar on Computing And Analytical Sciences

FSKM telah penganjurkan sebuah webinar pada 23 September 2020 bertajuk “The First International Webinar on Computing And Analytical Sciences” dan telah disertai oleh 429 orang daripada Malaysia, Indonesia dan India. Program dibahagikan kepada dua sesi. Sesi pertama yang dinamakan sebagai “International Undergraduate Research Colloquium” bermula tepat pada jam 8.30 pagi manakala sesi kedua bersama penceramah jemputan bermula pada jam 2.30 petang. Seramai lima orang penceramah telah menyampaikan syarahan iaitu Prof. Madya Ts. Dr. Shukor Sanim Mohd Fauzi (FSKM, UiTM Cawangan Perlis), Prof. Dr. Amlan Chakrabarti (School of Information Technology, University of Calcutta, India), Dr. Evizal Abdul Kadir (Universitas Islam Riau, Indonesia), Prof. Madya Dr. Okfalisa Saktioto (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia) dan Prof. Madya Dr. Rohaya Latip (Universiti Putra Malaysia, Malaysia). Perasmian majlis telah dilakukan oleh Majlis dirasmikan oleh Timbalan Rektor HEA, Prof Ts Dr Mohd Azlan Mohd Ishak. Adalah diharapkan program ini dapat mewujudkan jaringan penyelidikan antarabangsa diantara Malaysia, Indonesia dan India, lantas meletakkan FSKM di persada antarabangsa.