Academic Webinar: Systematic Literature Review

FSKM telah menganjurkan sebuah webinar yang bertajuk “Systematic Literature Review” pada 15/9/2020 dan telah dirasmikan oleh Timbalan Rektor PJIM&A, Prof Madya Ts Dr Shukor Sanim Mohd Fauzi. Webinar ini telah disertai oleh 100 orang peserta dan bertujuan untuk mempelbagaikan hasil penulisan dan penerbitan yang mempunyai nilai tambah yang tinggi serta berupaya meningkatkan jumlah indeks sitasi artikel. Penceramah untuk webinar ini ialah Dr. Hayrol Azril Mohamed Shaffril, seorang Pegawai penyelidik sosial daripada Institut Pengajian Sains Sosial, Universiti Putra Malaysia dan Dr. Samsul Farid Bin Samsuddin, seorang pensyarah kanan daripada Jabatan Perpustakaan dan Sains Maklumat, Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat, Universiti Malaya. Adalah diharapkan agar webinar ini dapat membantu meningkatkan penerbitan jurnal dan prosiding di konferensi oleh para pensyarah UiTM Perlis.