[CS245] Pembentangan Poster Projek Tahun Akhir Jun 2017

Pembentangan poster projek tahun akhir (FYP) untuk pelajar Sarjana Muda Sains Komputer Komunikasi Data dan Perangkaian (CS245) telah dijalankan pada petang 19 Jun 2017 di Makmal Komputer 19 dan Bilik Inovasi PJIM&A, UiTM Cawangan Perlis. Aktiviti ini ialah keperluan kursus CSP650 bagi pelajar tahun akhir CS245 dan telah dikendalikan oleh Dr ’Abidah Hj Mat Taib, pensyarah penyelaras CSP650 bagi program CS245. Seramai 19 orang pelajar telah menyertai aktiviti ini.

More Pictures