[CS240] Pembentangan Poster Projek Tahun Akhir Jun 2017

Pembentangan poster projek tahun akhir (FYP) untuk pelajar Sarjana Muda Sains Information Technology (CS240) telah dijalankan pada pagi 19 Jun 2017 di Makmal Komputer 19 dan Kompleks STAR, UiTM Cawangan Perlis. Aktiviti ini ialah keperluan kursus CSP650 bagi pelajar tahun akhir CS240 dan telah dikendalikan oleh Dr. Norfiza Ibrahim, pensyarah penyelaras CSP650 bagi program CS240. Seramai 32 orang pelajar telah menyertai aktiviti ini.

More pictures