ITT Security Challenge

Program ITT Security Challenge ini telah dilangsungkan pada 9hb Mac 2017 (Khamis) jam 10.30 pagi dan disertai oleh 30 pelajar daripada program CS110 bahagian 5 dan 6 di Makmal Komputer 19, Kompleks Star. Pelajar diberi pendedahan tentang isu-isu keselamatan komputer di dalam program ini.