Pelantikan Ketua Pusat Pengajian FSKM 2017 – Dr. Rizauddin Saian

Dr Rizauddin bin Saian telah dilantik sebagai Ketua Pusat Pengajian FSKM UiTM Cawangan Perlis yang baharu menggantikan Prof. Madya Rohana Alias mulai 1 Mac 2017. FSKM mengucapkan selamat bertugas kepada Dr. Rizauddin Saian.

Selain daripada itu, FSKM UiTM Cawangan Perlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan ke atas khidmat bakti Prof. Madya Rohana Alias sebagai Ketua Pusat Pengajian FSKM.